ขอเชิญทุกท่านเพลิดเพลินกับการชมภาพกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง ห้องเรียนที่ไร้พรมแดน
         
    วันที่  23     
         
วันที่  24.1  วันที่  24.2   วันที่  24.3 วันที่  24.4
         
  วันที่  24.N.1    วันที่  24.N.2   
         
วันที่  25.1  วันที่  25.2 วันที่  25.3 วันที่  25.4 วันที่  25.5
         
  วันที่  26.1    วันที่  26.2  
         
โอกาสหน้าคงได้พบกันอีกกับทริป ดี ดี ที่ทางทีมงานประสานต่อให้ครับ