ประมวลภาพ โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้น ป.6

วันที่ 25-4