“ คิดถึงพระราชา ”

นายมงคล สุภามณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นประธานจุดเทียนธูป เครื่องทองน้อย ในพิธีน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ด้วยการแปรขบวนของนักเรียนระดับชั้น ปฐมวัย ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ในชื่อ “ คิดถึงพระราชา ” ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ข่าว: ครูดำรงค์