สร้างความตระหนัก ให้นึกรัก ประชาธิปไตย

นายมงคล สุภามณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นประธานกดปุ่มสัญญาณ การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ซึ่งมีผู้สมัคร รับเลือกตั้ง จำนวน ๒ พรรค ได้แก่ พรรคอนุบาลพัฒนา เบอร์ ๑ และพรรครักอนุบาล เบอร์ ๒ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผอ.การเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ มาติดตั้งระบบลงคะแนนเสียงด้วยเครื่องลงคะแนนสียงระบบดิจิตอล

ข่าว: ครูดำรงค์