ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย โดยนายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียน นำคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ด้วยการนิมนต์พระสงฆ์ จากวัดกลางเวียง พระสิงห์ และวัดพระแก้ว จำนวน ๒๕ รูป มารับบิณฑบาตข้าวสาร อาหารแห้ง ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐

ข่าว: 0