จัดกิจกรรมบูรณาการ

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จัดกิจกรรมบูรณาการ การเรียนรู้เรื่องประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม มีการทำบุญตักบาตร ถวายเจดีย์ทราย และให้นักเรียน เข้าเรียนรู้ตามฐานกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเพณีสงกรานต์ ของล้านนาไทย ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐

ข่าว: 0