ประกอบพิธี รดน้ำ ดำหัว

นางวาสนา คำวัง รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ประกอบพิธี รดน้ำ ดำหัว และขอพรจาก ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมครูอาวุโส ที่ครบวาระเกษียณ ในปีการศึกษานี้ เนื่อง ในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐

ข่าว: ครูดำรงค์