เสริมสร้างสิริมงคล

พระครูปริยัติ รัตนรังสรรค์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระแก้ว พระอารามหลวง จ.เชียงราย พระวิทยากร ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ให้ความเมตตาประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ให้กับคณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เพื่อเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญ กำลังใจ เนื่องในโอกาสเปิดเรียนวันแรก ประจำปีการศึกษา 2560 นำทีมโดย นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 (ครูโย/ภาพ-ครูดำรงค์/ข่าว)

ข่าว: ครูดำรงค์