เสริมสร้างสิริมงคล สร้างขวัญและกำลังใจ

พระครูใบฎีกาจำรัส ขันฺติยุตฺโต พระวิทยากร ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ จากวัดพระแก้ว พระอารามหลวง จ.เชียงราย ให้ความเมตตาประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ให้กับคณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อเป็นสิริมงคล ที่ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจ ในการศึกษาเล่าเรียนของเด็ก ก่อนที่จะขึ้นอาคารเรียน ในลำดับต่อไป ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

ข่าว: ครูดำรงค์