กว่าจะเป็น “ คิดถึงพระราชา ”

กว่าจะเป็น “ คิดถึงพระราชา ” การแปรอักษร ที่ใช้เวลาฝึก ไม่ถึง ๓ ชั่วโมง ถึงแม้ว่า เราต้องฟันฝ่าอุปสรรคหลากหลาย ซึ่งมันก็ไม่ได้ทำลายความตั้งใจจริง ที่จะทุ่มเทเพื่อพ่อหลวงของแผ่นดิน งานนี้ได้รับน้ำใจจาก อุกฤษฏ์ ยังท่าไม้ ศิษย์เก่าอนุบาลเชียงราย ๒๙ ผปค.ของเด็กชาย ต้นไม้ เป็นผู้ออกแบบ การแปรอักษร พร้อมนำทีมงาน คชศิลป์ มาจัดแนวรูปแบบขบวน ท่ามกลางแสงแดดที่แผดเผา จนทุเลาถึงค่ำคืน ไม่มีใครปริปากบ่น เพราะทุกคนทุ่มเทด้วยดวงใจที่ภักดี ต่อแผ่นดินเกิด โดยแท้จริง ขอชื่นชมเด็ก ๆ ทุกคน คุณครูทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยเฉพาะแม่งานใหญ่ ครูแน่งน้อย จันทรานนท์ ที่ริเริ่มกิจกรรมนี้ขึ้นมา เพื่อสานต่อปณิธานของในหลวง รัชกาลที่ ๙ พระผู้สถิตในดวงใจราษฎร์ ตลอดไป

สร้างความตระหนัก ให้นึกรัก ประชาธิปไตย

นายมงคล สุภามณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นประธานกดปุ่มสัญญาณ การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ซึ่งมีผู้สมัคร รับเลือกตั้ง จำนวน ๒ พรรค ได้แก่ พรรคอนุบาลพัฒนา เบอร์ ๑ และพรรครักอนุบาล เบอร์ ๒ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผอ.การเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ มาติดตั้งระบบลงคะแนนเสียงด้วยเครื่องลงคะแนนสียงระบบดิจิตอล

“ คิดถึงพระราชา ”

นายมงคล สุภามณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นประธานจุดเทียนธูป เครื่องทองน้อย ในพิธีน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ด้วยการแปรขบวนของนักเรียนระดับชั้น ปฐมวัย ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ในชื่อ “ คิดถึงพระราชา ” ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงปุณยาพร อินต๊ะพรม

ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงปุณยาพร อินต๊ะพรม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงปุณยาพร อินต๊ะพรม นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 ที่ได้รับการ คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและ วัฒธรรมระหว่าง สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการรัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 22 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคม 2560 นอกจากนี้ เด็กหญิงปุณยาพร อินต๊ะพรม ยังได้เข้าร่วมแข่งขัน SPEECH CONTEST ในงาน ASEAN CULTURAL MUSICAL FESTIVAL ( ACMF ) 2016 ณ มหาวิทยาลัยซายน์ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ประจำปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลเด็กดีเด่น ประจำปี 2560

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลเด็กดีเด่น ประจำปี 2560 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายชิน สุวรรณสิงห์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลเด็กดีเด่น สาขาคณิตศาสตร์ ระดับจังหวัด ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559 จากนายบุญส่ง เตชะมณีสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย วันที่ 15 กันยายน 2559 ส่งผลให้ได้รับคัดเลือก เข้ารับโล่รางวัลเด็กดีเด่นประจำปี 2560 จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยพลตรีหญิงคุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภา ฯ เป็นผู้มอบโล่รางวัลพร้อมเข็มเชิดชูเกียรติและทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาทในโอกาสวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมา

ขวัญ และกำลังใจ

วันที่ 25 มกราคม 2560 ฝ่ายบริหารพร้อมตัวแทนคณะครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ไปเยี่ยมให้กำลังใจ คุณพ่อของคุณครูจินดา สารข้าวคำ และสามีของคุณครูบังอร ฮ่วนสกุล ข้าราชการครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับผู้ป่วย และบุคลากร ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์กร

พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามยุวกาชาด ประจำปี ๒๕๖๐

นายมงคล สุภามณี นายกหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ พิทักษ์สุจรรยา นายกหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนบ้านน้ำลัด รองประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามยุวกาชาด หมู่ยุวกาชาด โรงเรียนอนุบาลเชียงราย และหมู่ยุวกาชาด กลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2560 ทั้งนี้ มีนางพิมพ์พร พิทักษ์สุจรรยา นายกหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนบ้านป่ายางมน กล่าวรายงาน ใน วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2560 ณ สนาม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

รับรางวัล "โรงเรียนสีเขียวต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม"

นายมงคล สุภามณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย รับรางวัล “ โรงเรียนสีเขียวต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม EGAT Green Learning Awards 2016 ” เพื่อปลูกจิตสำนึกเยาวชนไทย ให้รู้คุณค่า รู้จักใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ. ) วันที่ 25 มกราคม 2560 ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ขอพรปีใหม่ เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย

พระครูขันติพลาธร เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย เจ้าอาวาสวัดฝั่งหมิ่น อ.เมือง จ.เชียงราย อวยพรปีใหม่ 2560 แก่นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมทีมงานบริหาร และตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560 ณ วัดฝั่งหมิ่น อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560

ขอพรปีใหม่ เจ้าอาวาสวัดสันทรายใหม่

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำทีมงานบริหาร และผู้แทนครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เข้ากราบนมัสการ ขอพร พระเดชพระคุณ พระครูวินัยธรสุทัศน์ เจ้าคณะตำบลริมกก เจ้าอาวาสวัดสันทรายใหม่ อ.เมือง จ.เชียงราย เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560 ณ วัดสันทรายใหม่ อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560

  >>> กิจกรรมอื่นๆ <<< >>> เพิ่มข่าว <<<