รับมอบเครื่องใช้ไฟฟ้า

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมทีมงานบริหาร และคณะครู รับมอบเครื่องใช้ไฟ เป็นพัดลมโคจร จำนวน 10 ตัว จากนายนิคม เทพบุตร ผอ.แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ ณ ห้องรับรอง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณ ท่าน ผอ.แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 พร้อมคณะเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้

รับมอบป้ายโรงเรียนสีเขียว

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย รับมอบป้ายโรงเรียนสีเขียว จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( กฟผ. ) ในโครงการห้องเรียนสีเขียว และให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม โรงเรียนคาร์บอนต่ำ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยมีทีมวิทยากรจาก กฟผ. กองการเสริมสร้างทัศนคติ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม ( ตัวแทนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จำนวน 64 คน คณะครู 20 คน รวมผู้เข้าอบรม 84 คน ) จะทำหน้าที่สายตรวจพลังงานไฟฟ้า เพื่อนำความรู้ความเข้าใจด้านการลดใช้พลังขยายผลสู่นักเรียนและชุมชน ในโอกาสต่อไป

เสริมสร้างสิริมงคล สร้างขวัญและกำลังใจ

พระครูใบฎีกาจำรัส ขันฺติยุตฺโต พระวิทยากร ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ จากวัดพระแก้ว พระอารามหลวง จ.เชียงราย ให้ความเมตตาประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ให้กับคณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อเป็นสิริมงคล ที่ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจ ในการศึกษาเล่าเรียนของเด็ก ก่อนที่จะขึ้นอาคารเรียน ในลำดับต่อไป ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

เสริมสร้างสิริมงคล

พระครูปริยัติ รัตนรังสรรค์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระแก้ว พระอารามหลวง จ.เชียงราย พระวิทยากร ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ให้ความเมตตาประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ให้กับคณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เพื่อเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญ กำลังใจ เนื่องในโอกาสเปิดเรียนวันแรก ประจำปีการศึกษา 2560 นำทีมโดย นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 (ครูโย/ภาพ-ครูดำรงค์/ข่าว)

ให้โอวาทแรก ปีการศึกษา 2560

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย กล่าวต้อนรับนักเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษา ปีที่ 4 ซึ่งเข้ามาเรียนในพื้นที่สันต้นเปา เป็นปีแรก พร้อมให้โอวาทนักเรียน ในโอกาสต้อนรับเปิดเรียน วันแรก ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมกันนี้ได้อาราธนาพระครูปริยัติ รัตนรังสรรค์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระแก้ว พระอารามหลวง จ.เชียงราย พระวิทยากร ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ มาประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคล ที่ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจ ในการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียน ก่อนที่จะขึ้นอาคารเรียน ในลำดับต่อไป ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

ขอแสดงความยินดีกับ นายกสมาคมศิษย์เก่าอนุบาลเชียงราย คนใหม่

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับนายพุฒิพงษ์ โล่ห์สุวรรณ นายกสมาคมศิษย์เก่าอนุบาลเชียงราย คนใหม่ ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกจากสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าอนุบาลเชียงราย ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ ให้ดำรงตำแหน่งแทนนายอัจฉริยะ ผามั่ง นายกสมาคมศิษย์เก่าอนุบาลเชียงราย คนปัจจุบัน ที่ครบวาระ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

สุเมธ องอาจ THE MASK SINGER หน้ากากแมวตาเดียว

สุเมธ องอาจ นักร้อง/นักแสดง (หน้ากากแมวตาเดียว | THE MASK SINGER หน้ากากนักร้อง ) ในฐานะศิษย์เก่าอนุบาลเชียงราย รุ่น ปี ๒๓ กลับมาร่วมงาน “ ดำหัวครูเก่า คืนสู่เหย้าชาวอนุบาลเชียงราย ” ครั้งที่ ๙ พร้อมขึ้นขับกล่อมเสียงเพลง กับวงดนตรีเฉพาะกิจที่ศิษย์เก่านักเรียนดนตรีอนุบาลเชียงราย รวมตัวร่วมกับโรงเรียนดนตรีบายฮาร์ทมิวสิค สร้างสีสันบรรยากาศ ให้กับงานได้อย่างประทับใจ ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐

“ ดำหัวครูเก่า คืนสู่เหย้าชาวอนุบาลเชียงราย” ครั้งที่ ๙

สมาคมศิษย์เก่าอนุบาลเชียงราย ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ด้วยการน้อมรำลึกถึงพระคุณครู จึงได้จัดงาน “ ดำหัวครูเก่า คืนสู่เหย้าชาวอนุบาลเชียงราย” ครั้งที่ ๙ ซึ่งจัดเป็นประเพณีสืบเนื่องกันมา ถึง ๙ ปี โดยมีนายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย กล่าวต้อนรับ และนายพุฒิพงษ์ โล่ห์สุวรรณ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าอนุบาลเชียงราย นำทีมศิษย์เก่าเข้ากราบขอพร คุณครู ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐

มุทิตาจิตคุณครูพิพาภรณ์ ว่องศิริกุล

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำคณะครูแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึก ให้กับนางพิพาภรณ์ ว่องศิริกุล ข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ในโอกาสที่ยื่นเรื่องขอลาออกจากราชการ ด้วยปัญหาสุขภาพ ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ก็ขอแสดงความยินดีที่จะมีโอกาสได้พักผ่อน แต่ก็ขอแสดงความเสียใจ ที่โรงเรียนจะต้องขาดกำลังสำคัญไปอีก หนึ่งท่าน

ประกอบพิธี รดน้ำ ดำหัว

นางวาสนา คำวัง รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ประกอบพิธี รดน้ำ ดำหัว และขอพรจาก ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมครูอาวุโส ที่ครบวาระเกษียณ ในปีการศึกษานี้ เนื่อง ในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐

  >>> กิจกรรมอื่นๆ <<< >>> เพิ่มข่าว <<<