WWW.ANUBANCR.AC.TH

 

 

วันที่ 15 ธันวาคม 2560  เวลา  7:24:42 AM

 

คติพจน์ :  สุโขปัญญา ปฏิลาโภ ความได้ปัญญาก่อให้เกิดสุข

 

ปรัช :  ความรู้   คู่คุณธรรม

 

คำขวัญ :  มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา

 
  บูชาพระประจำวันเกิด

สืบค้นข้อมูลห้องสมุด

บูชาพระธาตุประจำปีเกิด  

ประวัติ และ ความเป็นมา

คณะผู้บริหาร

แผนภูมิการบริหารงาน

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลนักเรียน

สรุปผลการเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นมัสการพระธาตุเก้าจอม พร้อมกับครูดำรงค์

ฟรี :อีเมล์ไท  Se-ed.com  Chaiyo.com  Thai2k.com  Bangkok.com  Thaimail.com  Siammail.com
ฟรีอีเมล์ :ต่างประเทศ  Usa.net  Gmail.com  Yahoo.com  Hotmail.com  Geocities.com  Rocketmail.com
Download  + FileMine  + Softseek  + HotFiles  + Thaiload   + Thaiware  + Download  + Shareware
+ Dave Central  + ตรวจสลากรัฐบาล  + ตรวจสลากออมสิน
TV ( ดูโทรทัศน์ )  + ช่อง3     + ช่อง5   + ช่อง7     + ช่อง9   + ช่อง11   + ITV    + UBC
 
นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย กล่าวต้อนรับและให้โอวาท แก่นักเรียน ในโอกาสต้อนรับเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2555
 
นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย   มอบหมายให้นายดำรงค์   ดีแก้ว หัวหน้างานกิจการนักเรียน กราบนิมนต์พระสงฆ์ จากวัดกลางเวียง  มาประพรมน้ำพระพุทธมนต์  ให้กับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย  เพื่อเป็นสิริมงคล ในโอกาสเปิดภาคเรียนใหม่ปีการศึกษา 2555 วันที่ 14 พฤษภาคม 2555
 
นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย  จัดอบรมสัมมนา คณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เพื่อเสริมแนวคิดในการบริหารจัดการชั้นเรียน และองค์กร
โดยมี ดร.พิจักษณ์  ศิริพูนทรัพย์  และ ดร.งามมาศ  เกษมเศรษฐ ให้เกียรติเป็นวิทยากรดำเนินการอบรม  ณ  ห้องประชุมอาคารกาญจนาภิเษก  โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
 
นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย กล่าวต้อนรับผู้บริหารและคณะครู จากโรงเรียนเครือข่ายมาตรฐานสากล ประกอบด้วยโรงเรียนวัดเมธังกราวาส  จังหวัดแพร่
โรงเรียนอนุบาลพะเยา จังหวัดพะเยา  โรงเรียนบ้านสันโค้ง ฯ และโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ในโอกาสที่มาประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  ในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ณ  ห้องประชุมอาคารกาญจนาภิเษก  โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
 
นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ที่เป็นตัวแทนเดินทางไปลงนาม MOC. กับโรงเรียนในประเทศมาเลเซีย
เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ข้าว แห่งรัฐเคดา ประเทศมาเลเซีย วันที่ 8 พฤษภาคม 2555  
 
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย  ทำการแสดงชุดพื้นบ้านล้านนา เพื่อเชื่อมสัมพันธ์และเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย กับมาเลเซีย ณ  โรงเรียน  Tanah  Rata
ที่เมือง คาเมรอน  รัฐปาฮัง ประเทศมาเลเซีย วันที่  8 พฤษภาคม 2555 
 
เด็กหญิงเบญญา  ตันภิบาล  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และเด็กหญิงพู  กุลสิทธิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำเสนอข้อมูลจังหวัดเชียงราย และข้อมูลโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ต่อที่ประชุม ลงนาม MOC. ระหว่างโรงเรียนอนุบาลเชียงราย กับโรงเรียน Tanah  Rata  และ  โรงเรียน  Ringlet 
ณ  เมือง คาเมรอน รัฐปาฮัง  ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 9  พฤษภาคม 2555
 
 
นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการสร้างเครือข่ายต่างประเทศ ( MOC.)  ตามนโยบาย โรงเรียนมาตรฐานสากล กระทรวงศึกษาธิการ  ระหว่างโรงเรียนอนุบาลเชียงราย กับโรงเรียน Tanah  Rata  และโรงเรียน  Ringlet เมือง คาเมรอน รัฐปาฮัง  ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ พฤษภาคม 2555
 
 
นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบโล่ที่ระลึกจากโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ให้กับผู้อำนวยการ โรงเรียน Tanah  Rata  และโรงเรียน  Ringlet
ณ  เมือง คาเมรอน รัฐปาฮัง  ประเทศมาเลเซีย ในโอกาสที่ไปทำพิธีลงนามความร่วมมือการสร้างเครือข่ายต่างประเทศ
( MOC. )  วันที่ 9  พฤษภาคม 2555
 
นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย  รับมอบโล่ที่ระลึกจากผู้อำนวยการ โรงเรียน Tanah  Rata  และโรงเรียน  Ringlet  เมือง คาเมรอน รัฐปาฮัง  ประเทศมาเลเซีย
ในโอกาสที่ไปทำพิธีลงนามความร่วมมือการสร้างเครือข่ายต่างประเทศ (
MOC. )  พร้อมบันทึกภาพร่วมกัน วันที่ พฤษภาคม 2555

Movie (ดูหนัง)
+ แดม
+ EGV
+ ikazz
+ Major
+ Moviepr
+ Zeedom
+ Filmclub
+ ไฟว์สตาร์
+ Siamzone
+ มงคลฟิลม์
+ Pappayon
+ Movieseer
+ Movieonfilm

 

เวปไซด์ที่น่าสนใจ

วิชาการ.คอม

ดำรง.ฯ     สามัคคี

กบข.

Thai.com

ประตูสู่เชียงราย

Thai-Tour.com

สพฐ.  พท.1

Google.com

สารานุกรมไทยฯ

www.nectec.or.th

สหกรณ์ครู

SCB.co.th

ดาราศาสตร์.คอม

Thaigoodview.com

กระทรวงศึกษา

Sanook.com

มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์

ม.รามคำแหง

ม.กรุงเทพ

AU

ม.แม่ฟ้าหลวง

ม.ธุรกิจบัณฑิต

ม.ธรรมศาสตร์

KKU

UTCC

ม.เกษตร

ม.ศิลปากร

RSU

ม.เชียงใหม่ ม.มหิดล ม.ศรีปทุม  
 

Music(ฟังเพลง)
*
RS
*
RPG
*
Sony
*
Atime
* Bakery
* Krpmag
* Eotoday
* Cityblue
* Redbeat
*
JapanDB
* Jedimusic
*
ThisisClick
*
มิดิเพลงไทย
*
ThaiAlbums  
 

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 

 

เรียนรู้การสร้างหนังสืออีเล็กทรอนิกส์  กับครูดำรงค์
แบบทดสอบก่อนเรียน Flip 6.0 Pro   
เรียนรู้การใช้โปรแกรม Flip Album 6.0 Pro
เรียนรู้การลงโปรแกรม Flip Album 6.0 Pro
ตัวอย่างงานจากโปรแกรม Flip Album 6.0 Pro
แนะนำแถบเครื่องมือโปรแกรม Flip Album 6.0 Pro 
แบบทดสอบหลังเรียน Flip 6.0 Pro  

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย   487  อุตรกิจ  อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย  57000  ) 053-711371  โทรสาร  053-744279

         

ทีมงานสร้างสรรค์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

นายดำรงค์ ดีแก้ว นางกาญจนา สังขพิทักษ์ นายองอาจ นันทสมบัติ
นายอัมลาน   บุญประเสริฐ นางสุพิศ   ดีแก้ว

ติดต่อโรงเรียน : anubancr@hotmail.com
Computer  Laboratory
Anuban Chiangrai School. Chiangrai Thailand.
webmaster : นายดำรงค์  ดีแก้ว : naidamrong@thaimail.com
technical : นายองอาจ  นันทสมบัติ : ontsb@hotmail.com
( 0-5371-1371  Fax. 0-5374-4279